МАЛОПОЛОВЕЦЬКЕ

З любов’ю до рідного краю

vkon fb tg

 

Ландшафтний заказник «Кожанська балка»

12 06 13 Кожанська балка. Фото О.Василюка

Заказник розташовується в межах Малопоповецької сільської ради, с. Малопоповецьке, Фастівський район та займає площу в 50 га.

Оголошений рішенням 16 сесії 21 скликання Київської обласної Ради народних депутатів від 10 березня 1994 р. «Про оголошення нововиявлених та резервування цінних для заповідання територій, об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення».

Карта Кожанська балка

Об’єкт заходиться поблизу с. Малополовецьке Фастівського району Київської області. Загальна площа об`єкту 120 га. Землекористувачами є Малополовецька та Пилипівська сільські ради. Об`єкт представляє собою комплекс двох балок, одна з яких тягнеться від с. Малополовецьке, відповідаючи малій річці притоку р. Собот на північ, а друга розташована на північний-схід від діючого військового полігону і проложить на південь від с. Єлізаветівка в напрямку с. Сидори, слугуючи витоками однієї з приток р. Кам`янки. Дані балки характеризуються добре збереженими екосистемами.

malopolovetske zakaznik

Рослинність проектованого заказника представлена головним чином лучними-степами на чорноземах. Тут виявлені асоціації Elytrigia intermedia, Festuca rupicola, Botrichloa ischaemum, Calamagrostis epigeos. Флористичне ядро сформовано типовими видами степового травостою: Verbascum lychnitis, Eryngium campestre, Agrimonia eupatoria, Poa pratensis, Theucrium chamaedrys та ін.

Велика цінність вказаної системи балок полягає в збереженні тут великого генофонду степових видів рослин, що може бути використано у відновлювальних роботах на інших виведених з господарського обороту територіях Середнього Придніпров’я.

Окрім степової рослинності на території проектованого заказника виявлено фрагменти дерево-чагарникових заростей сформованих переважно Rosa canina, Ulmus laevis та іншими деревами та чагарниками. Також представлена навколо-водна та водна рослинність ставків по днищу балки, що дає початок малій річці лівій притоці р. Собот.

Що стосується фауни даний то вона представлена великим біорізноманіттям степових безхребетних, комах, молюсків та інших таксонів. Особливу цінність становлять поширені у балці популяції прудкої ящірки (Lacerta agilis), виду внесеного в Додаток ІІ до Бернської конвенції, а також таких видів птахів, як дрімлюга (Caprimulgus europaeus) та одуд (Upupa epops). Різноманітною є і теріофауна даної території, адже тут можна зустріти 2 види-двійники нориці сірої: норицю лучну (M. levis) та норицю звичайну (M. arvalis). Численним видом відкритих ділянок, вкритих чагарниковою рослинністю виявилася також миша лісова (Apodemus sylvaticus), звичайними, але нечисленними — миша жовтогорла (A. flavicollis) та миша польова (A. agrarius).

12 06 13 Кожанська балка. Фото О.Василюка 1

P6280313 1024x768

фото - Aleksandr DygasВасилюк О

джерело - http://pryroda.in.ua/step/stvorennya , http://pryroda.in.ua/kyiv-region/zakaznyky/kozhanska-balka

НОВИНИ

Археологічні розкопки

ARH

ФУТБОЛЬНА КОМАНДА

FK SUB

Метричні книги

5375365

FACEBOOK